Gods taal

De Assyrische christenen van Qanda, Georgië, zingen een psalm tijdens de mis bij het bezoek van paus Franciscus. De taal: Aramees. Zo sprak Jezus. Zo klinkt het vagevuur.